Strypsex! (Reflektion)

Min inställning till just strypsex har ändrats en hel del det senaste halvåret. Detta är dock något som jag går sjukt igång på och får en slags “high” utav, men det gör mig otroligt [...]